Mød vores undervisere


Nedenfor finder du en liste over alle vores undervisere.

Du kan sortere i listen over undervisere ved hjælp af funktionen "Sorter efter navn"

Sorter efter Navn | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å | Vis alle

, Mød en række af landets førende eksperter på feltet

læs mere her

Abelone Glahn, Kommunikationsrådgiver

Abelone Glahn rådgiver om opbygning og drift af netværk og praksisfællesskaber i foreninger, organisationer og virksomheder. Hendes speciale er cyberchikane og virtual communities. Abelone arbejder... læs mere her

Anette Sams, Forsker og forfatter

Anette Sams er PhD, farmaceut, forsker og forfatter. Hun har indgående viden om sukker og sukkers samspil med kroppen. Bag sig har hun en lang karriere som diabetes- og kredsløbsforsker i Novo Nordi... læs mere her

Anne Ravn, Diætist, forfatter og foredragsholder

Ansat på Århus Universitetshospital siden 1999. Arbejder her primært med underernæring, ernæringsterapi, rehabilitering, cancer og infektionsmedicinske sygdomme. Anne er en ildsjæl, inspirator ... læs mere her

Bitten Salomonsen, Ergoterapeut og underviser

læs mere her

Christina Magni Kjerholt, Psykolog og Supervisor i ”Mind my Mind”

læs mere her

Christine Sarka, Socialrådgiverkonsulent og underviser for Forbundet for Arkitekter og designere, Danske Dyrlæger, Dansk Metal, Forbundet for Kultur og Information, Ansatte Tandlægers Organisation og Magistrenes A-kasse

Christine Sarka er uddannet socialrådgiver i 2001 og har en kandidatuddannelse i socialt arbejde fra 2016. Christines arbejdserfaring ligger inden for beskæftigelse, hvor hun bl.a. i 11 år har vær... læs mere her

Eigil Kaas, Professor på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet og videnskabelig leder af Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI

læs mere her

Else Smith, Tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen og speciallæge, Ph.d.

læs mere her

Eva Fog, Foredragsholder

Eva Fog er stifter og forkvinde for teknologiforeningen DigiPippi, der arbejder med at få piger til at interessere sig for IT. Eva Fog er digital underviser, konsulent, kønsaktivist og specialist i ... læs mere her

Finn Nørbygaard, Coach og foredragsholder

Finn Nørbygaard er bedst kendt for sine succeser på showturneer, fjernsynsreklamer, TV-shows . Finn er forfatter til bogen ”Tillykke med din krise – en komiker bag facaden”, som han også hold... læs mere her

Gitte Brandt, Social- og sundhedsassistent

læs mere her

Hanne Rasmussen, Lektor, Cand. Pharm.

Hanne Rasmussen er cand. pharm. og ansat som lektor ved UC Syddanmark. Hun underviser sygeplejestuderende i biokemi, mikrobiologi, ernæring og farmakologi. Derudover er hun underviser i farmakologi... læs mere her

Hanne Kjær Jørgensen, Seniorkonsulent, klimatilpasningsekspert

Hanne Kjær Jørgensen er seniorkonsulent og klimatilpasningsekspert i Teknologisk Institut. Hun sidder herudover i ledelsesgruppen for partnerskabet 'Vand i Byer', som arbejder med transformationen a... læs mere her

Helge Kasch, Forskningsoverlæge, Klinisk lektor

læs mere her

Helle Bentzen, Foredragsholder og trivselsekspert

Helle Bentzen er specialist i at skabe trivsel på arbejdspladsen. Hun har en naturvidenskabelig uddannelse bag sig og en lang karriere i medicinalbranchen. I dag driver hun virksomhed med fokus på ... læs mere her

Helle Vibeke Thorsted, Palliationssygeplejerske

Helle Thorsted har en mangeårig erfaring i at hjælpe mennesker i at opnå et varigt vægttab læs mere her

Henrik Day Poulsen, Speciallæge i psykiatri

Henrik Day Poulsen afholder foredrag om: Personlighedsforstyrrelser, herunder psykopati, og arbejdsevne ADHD Depression og angst i relation til behandling og indplacering på arbejdsmarkedet. læs mere her

Ida Kryger, Biolog, naturformidler og projektkoordinator i Friluftsraadet

læs mere her

Inge Louv, Socialrådgiver

Inge Louv er uddannet socialrådgiver i 1984 med efteruddannelse inden for 'Socialt arbejde med handicappede' og 'Voksenunderviseruddannelsen'.  Hun har mange års erfaring fra den kommunale forvalt... læs mere her

Ingrid Keseler, Sygeplejerske, klinisk vejleder

læs mere her

Ingrid Ann Watson, Foredragsholder & parterapeut

Ingrid Ann Watson har arbejdet som parterapeut i mere end 23 år og har derudover uddannet sig som coach, psykoterapeut, konfliktmægler/mediator, samlivs- og seksualrådgiver og sjælesørger. Hun e... læs mere her

Jannet Svensson, Cand. med.

Jannet Svensson er børnelæge og arbejder til daglig på det største center for børn og unge med diabetes i Glostrup.  Hun sidder i den daglige styregruppe for Dansk Register for børn- og unge-d... læs mere her

Jens Kofod, Mag. Scient, ph.d. og specialkonsulent i Region H.

læs mere her

Jorit Tellervo, Projektleder, sorgekspert

Jorit Tellervo er en af Danmarks førende eksperter inden for sorg og sorgforskning. Hun er oprindeligt uddannet sygeplejerske og har mange års praktisk erfaring inden for den palliative sygepleje. ... læs mere her

Kim Lauridsen Hansen, ekspert i digital skadedyrsbekæmpelse

læs mere her

Lars Søndergaard, Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Som speciallæge i psykiatri har Lars Søndergaard bl.a. arbejdet som overlæge og klinikchef på psykiatriske centre i Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland. Lars har herudover en st... læs mere her

Lasse Danborg, Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling, Frederiksberg Hospital Siden 2007 medlem af bestyrelsen for Dansk Fod ankel Kirurgisk selskab. læs mere her

Leah Tranholm, Sygeplejerske, nødværgeinstruktør

Leah Tranholm er uddannet sygeplejerske, lærer og nødværgeinstruktør. Hun arbejder i dag som selvstændig konsulent og varetager undervisning, supervision og workshops - bl.a. inden for voldsfore... læs mere her

Linda Heinrichson, Demens- og proceskonsulent

Linda Heinrichson er uddannet ergoterapeut, merkonom og proceskonsulent. Hun har i mange år arbejdet inden for psykiatrien, dels med terapi og undervisning, dels med udvikling af praksismetoder i for... læs mere her

Linda Hagen, Psykoterapeut og familierådgiver

Linda Hagen er uddannet pædagog og har i mange år arbejdet i daginstitutioner med børn i udsatte positioner. Her igennem har hun vejledt både daginstitutionspersonale og forældre. Hun har desuden... læs mere her

Lis Zacho, lærer, matematikvejleder PD, Cand. Pæd IT-didaktisk design

læs mere her

Lotte Salling, Forfatter og psykomotorisk terapeut

 Lotte Salling er Psykomotorisk terapeut, forfatter og foredragsholder. Hun har 25 års erfaring med undervisning og sprogprojekter og har gennem tiden arrangeret en bred vifte af sprogprojekter ... læs mere her

Louise Skov, Talepædagog

Privatpraktiserende logopæd med speciale indenfor børnelogopædien, særligt børn med svære udtalevanskeligheder. Louise arbejder til dagligt i sin praksis i København og Odense. Har tidligere v... læs mere her

Louise Marie Genefke, Partner & direktør i Ladies First Network

Partner og direktør i Danmarks største netværk for kvinder Ladies First Network og konsulentvirksomheden Inclusio Consult læs mere her

Louise Thule Christensen, Chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune

Chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune læs mere her

Mai Manniche, Ejer af JEWLSCPH, smykkedesigner

Mai Manniche er smykkedesigner og medejer af smykke- og familievirksomheden JEWLSCPH. Mai har siden barnsben været dybt fascineret af ædelsten, ædelmetaller og smykker - en passion hun har taget me... læs mere her

Mai Heide Ottosen, Seniorforsker, ph.d.

Mai Heide Ottosen er seniorforsker, ph.d. i sociologi og forfatter. Hun er ansat ved SFI - det Nationale Forskningscenter for velfærd - og forsker inden for børne- og familieområdet. Mai Heide Otto... læs mere her

Maja O'Connor, Psykolog, ph.d.

Maja O'Connor blev uddannet psykolog i 2001. Hun er ansat som adjunkt på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, der særligt beskæftiger sig med ... læs mere her

Maja Rosendal Avnbøg, Ghostwriter, forfatter og underviser

Maja Rosendal Avnbøg har arbejdet med erindringer i mere end 25 år. Hun ejer virksomheden Ghostwriteren.dk, der udfører en bred vifte af skriveopgaver for private og virksomheder samt ghostwriter p... læs mere her

Marianne Thorsø, Coach

Marianne Thorsø er oprindeligt uddannet cand.negot. og arbejder som coach og kursusleder. Hun har flere års erfaring med bl.a. miljøledelse, kunderådgivning og projektledelse indenfor e-business.... læs mere her

Marianne Egense, Sygeplejerske, sexolog og parterapeut

Marianne Egense er uddannet sygeplejerske, sexolog og parterapeut.Efter nogle år i sygeplejerskefaget - bl.a. inden for psykiatrien, med ældre på hospitaler og plejehjem - uddannede hun sig til sex... læs mere her

Marianne Mørk Mathiesen, Læge

Marianne Mørk Mathiesen er praktiserende læge gennem 15 år, medejer af en lægeklinik i Esbjerg og medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark. Inden hun blev læge i 1982 har Marianne gennem 8 å... læs mere her

Mette Ring, Kommunikationskonsulent, Hjørring Kommune

læs mere her

Michael Christensen, IT-sikkerhedsekspert

Michael Christensen har arbejde som IT professionel siden 1985 i en række forskellige funktioner. Siden 2006 har hovedfokus være cyber- og informationssikkerhed. Siden 2011 driver Michael sit eget k... læs mere her

Michael Gøtze, Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet

Det juridiske fakultet, Københavns Universitet, medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som i 2015 afgav betænkning nr. 1553. læs mere her

Mille Obel Høier, Proceskonsulent, KaosPilot

Mille Obel Høier arbejder som selvstændig proceskonsulent og tilbyder procesledelse og sparring til private såvel som offentlige organisationer. Blandt hendes kompetencer er organisationsudvikling,... læs mere her

Mogens Bjørn Nielsen, Geolog

Mogens Bjørn Nielsen er geolog med speciale i hydrologi og bifag i humangeografi, og har  i mere end 30 år arbejdet med vand for amter, kommune, stat og rådgivere - både i Danmark og i udlandet... læs mere her

Morten Blinkenberg, Speciallæge i neurologi, ph.d., overlæge

Morten Blinkenberg er speciallæge i neurologi, Ph.D. og overlæge på Neurologisk Afdeling, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet. Han er desuden associeret seniorforsker ved Rigshospitalets... læs mere her

Morten Ruben Brage, Advokat

Morten Ruben Brage rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter om entreprise og udbud. Derudover rådgiver Morten om miljøretlige spørgsmål... læs mere her

Nicola Nyhave, Autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi

læs mere her

Niels Bilenberg, Professor, overlæge i børne- og ungdomspsykiatri

Niels Bilenberg er speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark.  Han er særligt opta... læs mere her

Nina Tange, Can., scient. soc. i socialpsykologi

Cand.scient.soc. i socialpsykologi og bachelor i socialantropologi. Ansat på Aarhus Universitet som underviser, facilitator og fag-ansvarlig på Masteruddannelsen i Positiv Psykologi. Positiv psykolo... læs mere her

Nina von Hielmcrone , Jurist og lektor emerita i socialret

læs mere her

Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef på DHI

Ole Mark er Forsknings- og Udviklingschef på Danish Hydraulic Institute (DHI). Han har gennem 25 år arbejdet med computermodellering af vand med fokus på oversvømmelser i byer. Som del af Ida Auk... læs mere her

Paul Ashton, skadedyrsekspert

læs mere her

Pernille Bruhn, Psykolog

Pernille Bruhn er psykolog med speciale i sammenhængen mellem krop og psyke. Hun er uddannet i mindfulness-baseret og kropsorienteret psykoterapi og har skrevet ph.d. i psykologi og kognitiv neurovid... læs mere her

Pernille Slot, Specialist i kropssprog

Pernille Sloth har siden 2007 specialiseret sig i Non verbale signaler. Alt det vi siger ... helt uden ord! Hun har undervist både private og offentlige virksomheder - både i Danmark og resten af E... læs mere her

Peter Riis Hansen, Overlæge, cand. med.

Peter Riis Hansen er overlæge og klinisk forskningslektor ved Institut for Klinisk Medicin på Gentofte Hospital. I sit kliniske virke har han bl.a. fokus på betydningen af livsstilsfaktorer for ... læs mere her

Peter Pagh, Professor dr. jur.

Professor dr. jur. Peter Pagh har siden 1999 været professor i miljøret ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, hvor han bl.a. har undervist i fagene Miljøret, Fast ejendom - regulering ... læs mere her

Peter Krøjgaard, Cand.psych og ph.d. fra Psykologisk institut

Peter Krøjgaard er cand.psych. og ph.d. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han siden 2009 har han været ansat som professor i udviklingspsykologi. Peter Krøjgaard har bidraget til a... læs mere her

Peter Østergaard Andersen, Lektor i pædagogik og sociologi

læs mere her

Peter Weile, Aut. rottebekæmper og cand.jur.

Peter Weile er uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har mange års erfaring med bekæmpelse af skadedyr. Bag sig har han en lang karriere bl.a. som konsulents i rottebekæmpelse i M... læs mere her

Peter Vestergaard, Fysioterapeut og personlig træner

læs mere her

Rikke Gade, Arbejdsmiljørådgiver

Rikke Gade er cand. soc. i Arbejdsliv og Virksomhedsstudier og har gennem de sidste 10 år arbejdet som konsulent i psykisk arbejdsmiljø og nedsættelse af sygefravær. Inden da, har hun arbejdet som... læs mere her

Ruth Juul, Konfliktmægler med spciale i skilsmisse, familierådgiver

Ruth har igennem et langt arbejdsliv arbejdet med relationsdannelse og med børn og familier.Hun har mange års erfaring som lærer og skoleleder og har i takt med ændrede arbejdsopgaver og nye udfor... læs mere her

Sanne Graulund, Underviser i stemmetræning

Sanne Graulund er sanger og uddannet på det rytmiske konservatorium med speciale i rehabilitering af stemmen og driver i dag sit eget firma, Voicefactory, i København.Hun har undervist i mere end 25... læs mere her

Sara Østergaard Jacobsen, Bevægelseskonsulent, Cand. scient i idræt

Sara Østergaard Jacobsen er uddannet cand.scient i idræt med speciale i legens udviklingspotentiale for unge mennesker. Hun arbejder som bevægelseskonsulent med at implementere mere leg og bevægel... læs mere her

Signe Marie Lindstrøm, Musikterapeut & Cand.mag

Signe Marie Lindstrøm er uddannet musikterapeut, cand.mag. Hun har siden 2008 været ansat ved KamillianerGaardens Hospice i Aalborg, hvor hun bl. a. bruger musikterapien til smertelindring, og har... læs mere her

Sille Krukow, Adfærds Designer, Nudgingekspert

Sille Krukow er uddannet MA i visuel kommunikation fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og er Chef Adfærds Designer i virksomheden 'Krukow - Behavioural Design Consultancy'.  Udover projekter for ... læs mere her

Stig Lyngsie, ekspert i digital skadedyrsbekæmpelse

læs mere her

Susanne Drejet Løth, Tandlæge

Susanne Drejet Løth cand.odont., overtandlæge og har lang underviser erfaring fra skolen for klinikassistenter. læs mere her

Søren Tange Kristensen, Ernæringskonsulent

Søren Tange Kristensen er forsknings- og udviklingsansvarlig, lektor, Ph.d. på Ernærings- og sundhedsuddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol. Gennem forskning og projektdeltagelse har Søre... læs mere her

Søren la Cour, Master i Folkesundhed, cand.comm., underviser i mindfulness

Søren la Cour er uddannet Master i Folkesundhedsvidenskab og arbejder som konsulent på Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Han er desuden ... læs mere her

Thomas Høg Nørager, Teolog, sognepræst

Thomas Høg Nørager er teolog og ansat som sognepræst ved Stefanskirken på Nørrebro i København og afslutter i 2015 en masteruddannelse i sjælesorg ved Københavns Universitet. Som underviser t... læs mere her

Thomas Ravn-Pedersen, Direktør, Verdens Bedste Nyheder

læs mere her

Trine Essebo Olsen, Konceptudvikler

Trine Essebo Olsen er ejer og konceptudvikler hos "Vores afsked". Hun har udviklet et dialogværktøj til en engagerende dialogform omkring livets afslutning.Trine Essebo Olsen, mistede selv begge s... læs mere her

Troels Runge , Internet- og medieforsker (Ph.d.)

læs mere her

Ulla Morre Bidstrup, Præst

Uddannelsesleder i Den danske Folkekirke, præst og ph.d. på afhandling om de kirkelige handlinger. læs mere her

Ulrik Keller, Cand.Scient.Soc.

Ulrik Keller er uddannet Cand.Scient.Soc. fra RUC med speciale i ledelseskommunikation. Han underviser bl.a. indsatsledere i krisekommunikation på Beredskabsstyrelsens tværfaglige indsatslederuddann... læs mere her

Vibeke Hartkorn, Medietræner

Vibeke Hartkorn har mange års erfaring i at medietræne talsmænd for virksomheder og organisationer, til at kunne levere stærke budskaber med gennemslagskraf i en nådesløs medieverden. Blandt de ... læs mere her

Vibeke Sørensen, Psykoterapeut og kunstterapeut

læs mere her

Joomla SEF URLs by Artio