Kursus - 13/08-2024 i Aarhus

De sidste levedøgn (Aarhus)

At se en person nærme sig døden giver ofte anledning til spørgsmål, usikkerhed og frygt. Ikke kun hos den døende og dennes pårørende, men også hos plejepersonalet.

Spørgsmål som; hvad sker der med kroppen, når man nærmer sig døden? Hvordan kan man se, at døden er umiddelbart forestående? Hvorfor ser den døende måske syner? Hvad kan man som pårørende gøre for at støtte sin kære bedst muligt?

Alle naturlige spørgsmål, som de pårørende i situationen måske ikke har overskud til at forholde sig rationelt til. Spørgsmål som, hvis de forbliver ubesvarede, kan betyde, at de pårørende bliver utrygge, holder sig i baggrunden, ikke tør være alene med den døende, måske forsvinder de ned i dagligstuen eller helt holder sig væk. Sker det, "forsvinder" den døendes største ressource i forhold til tryghed.

Føler plejepersonalet sig ikke klædt tilstrækkeligt på til at besvare disse spørgsmål, kan det blive meget svært for dem at yde den optimale omsorg for den døende eller de pårørende - en omsorg, de har krav på.
For netop tryghed er et af nøgleordene, når det handler om "den gode død" for en borger, og samme gælder for de pårørende og for personalet selv.

Kom til en spændende dag, hvor du vil få viden om de fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle symptomer, der ses i de sidste levedøgn.

Helle Thorsted, en erfaren palliationssygeplejerske, er dagens underviser, og hun vil tage udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer omkring plejen af døende i de sidste levedøgn. Kurset lægger op til deltagerinddragelse og diskussion.

3995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Døden uden mad og drikke
 • Smerter og smertelindring
 • Bevidsthedsændringer
 • Fysiske forandringer i dødsprocessen
 • At tage endelig afsked
Mere Info
Program

De sidste levedøgn (Aarhus)


Den 13/08-2024
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Døden uden mad og drikke
 • Formiddagspause
 • Smerter og smertelindring - med og uden medicin
 • Frokost
 • Fysiske forandringer i dødsprocessen
 • At tage endelig afsked - herunder ritualer
 • Afslutning
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Læge, forfatter, forsker og ph.d. i socialmedicin

3995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio