Kursus - 06/06-2024 i København

De sidste levedøgn (København)

At se en person nærme sig døden giver ofte anledning til spørgsmål, usikkerhed og frygt. Ikke kun hos den døende og dennes pårørende, men også hos plejepersonalet.

Spørgsmål som disse trænger sig på. Hvad sker der med kroppen, når man nærmer sig døden? Hvordan kan man se, at døden er umiddelbart forestående? Hvorfor ser den døende måske syner? Hvorfor bliver den døende indelukket og træt? Hvad kan man som pårørende gøre for at støtte sin kære bedst muligt?

Alle naturlige spørgsmål, som de pårørende i situationen typisk ikke har overskud til at forholde sig rationelt til. Forbliver disse spørgsmål ubesvarede, kan det betyde, at de pårørende bliver utrygge, holder sig i baggrunden, ikke tør være alene med den døende. Måske forsvinder de ned i dagligstuen eller helt holder sig væk. Sker det, "forsvinder" den døendes største ressource i forhold til tryghed.

Den døendes naturlige indelukkethed kan også gøre, at pårørende bliver endnu mere ulykkelige og længe efter grubler over, hvorfor den døende ikke var mere nærværende.

Hvis plejepersonalet ikke er klædt tilstrækkeligt på til at besvare disse spørgsmål, er det umuligt at yde den optimale omsorg for den døende eller de pårørende - en omsorg, de har krav på. Ligesom det kan have afgørende betydning for efterfølgende sorgproces.

Tryghed er et af nøgleordene, når det handler om "den gode død" for en borger, og samme gælder for de pårørende og for personalet selv.

På dagen tager underviseren også fat på hvordan man på fx plejecentret eller bostedet sikrer en ensartet og høj kvalitet ved omgangen med døende. Mors-kasser bliver også berørt og deres betydning for at sikre et smukt og ordentligt forløb.

Kom til en spændende dag, hvor du vil få viden om de fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle symptomer, der ses i de sidste levedøgn.

Helle Thorsted, en erfaren palliationssygeplejerske, er dagens underviser, og hun vil tage udgangspunkt i kursisternes egne erfaringer omkring plejen af døende i de sidste levedøgn. Kurset lægger op til deltagerinddragelse og diskussion.
 

3595,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 06/05-24
Lær mere om:
 • Døden uden mad og drikke
 • Smerter og smertelindring
 • Bevidsthedsændringer
 • Fysiske forandringer i dødsprocessen
 • At tage endelig afsked
Mere Info
Program

De sidste levedøgn (København)


Den 06/06-2024
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Døden uden mad og drikke
 • Formiddagspause
 • Smerter og smertelindring - med og uden medicin
 • Frokost
 • Fysiske forandringer i dødsprocessen
 • At tage endelig afsked - herunder ritualer
 • Afslutning
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Læge, forfatter, forsker og ph.d. i socialmedicin

3595,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 06/05-24
Joomla SEF URLs by Artio