Kursus - 28/05-2024 i København

Forandringsledelse - den nye ledelsesdisciplin (København)

Lær at lede medarbejderne i en dagligdag, hvor pejlemærkerne er i konstant bevægelse. På dette kursus bliver du introduceret til forandringsledelse. Du får indsigt i, hvordan du kommer på forkant og på en positiv måde kan arbejde med nye processer og systemer, nye krav og undgå at overbelaste medarbejdere. 

I mange organisationer handler forandring om at forbedre, optimere og skabe grundlag for ny vækst. Men i den evige stræben efter forandring er der risiko for at glemme, at forandring ikke kun handler om at opstille nye strategier og retningslinjer.

Forandring handler om at få alle til at forstå, hvorfor de skal handle anderledes. Alle skal kunne se meningen med og nødvendigheden af forandringen. De skal se, hvad de selv får ud af det, og hvor det fører hen.

Der stilles nye krav til medarbejderne – og ikke mindst dig som leder, når du skal have succes i rollen. Ledelse skal i dag udføres i et 360-graders perspektiv og med ejerskab til forandringerne i organisationen. Du skal med andre ord kunne være mere nærværende og empatisk end nogensinde før.

Kurset henvender sig til alle ledere med personaleansvar, som har brug for værktøjer til at lede medarbejdere i en travl hverdag med mange forandringer. Kurset forløber som en blanding af teori og cases, med udgangspunkt i deltagernes egne situationer og udfordringer.

Dit udbytte

  • Et koncept som du straks kan anvende i din organisation til at navigere gennem enhver forandring på en struktureret og kompetent måde
  • Blive i stand til at skabe de nødvendige rammer og betingelser for forandringers gennemførelse
  • Indsigt i, og praktisk erfaring med, forandringsmæssige værktøjer, der understøtter processen undervejs
  • Forståelse for at forandring handler om mennesker
  • Indsigt i at klarlægge og håndtere organisationens forandringsparathed samt behovet for synlighed undervejs fra den eller de ansvarlige for forandringens ledelse.


Din arbejdsplads udbytte

  • Et koncept, der sikre gevinstrealisering i din organisation
  • Et beslutningsstøtteværktøj, der sikrer organisatorisk forankring og accept gennem hele forandringen*Kursuspakken 'Grundlæggende ledelse'

Du kan med fordel kombinere dette kursus med hhv. ‘Er du ny leder - introkursus’ og ‘Leder - kend din HR’ for den komplette pakke. Ved samtidig tilmelding til to kurser sparer du 10 %, ved samtidig tilmelding til alle 3 kurser sparer du 20 %. Ønsker du at benytte dig af dette tilbud, så kontakt os venligst på tlf. 31 10 70 70 for tilmelding.

 

4495,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • Hvordan du forstår og håndterer den modstand, der er mod forandringen
  • Hvordan du forstår og bruger dynamikken i forandringsprocessor til at samle organisationen om processerne
  • Hvordan du forstår den nødvendige ansvars- og rollefordeling for forandringens gennemførelse
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge og Ph.d. Herudover er hun direktør i LIVA Group og har mange års erfaring som leder. Vibeke er en populær og engageret underviser, ligesom hun har helt unikt kendskab og indsigt i sygefravær.

4495,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio