Peter Krøjgaard Cand.psych og ph.d. fra Psykologisk institut

Peter Krøjgaard er cand.psych. og ph.d. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han siden 2009 har han været ansat som professor i udviklingspsykologi. Peter Krøjgaard har bidraget til at etablere eksperimentelt funderet udviklingspsykologisk forskning i Danmark. I starten af sin karriere undersøgte han spædbørns opfattelse af den fysiske verden, og siden 2010 har han indgået i Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning, der er et grundforskningscenter ledet af prof. Dorthe Berntsen. I tilknytning til centret foretager han undersøgelser af børns hukommelse for selvoplevede begivenheder. På psykologiuddannelsen underviser Peter Krøjgaard i udviklingspsykologi og forskningsmetode, og han formidler ofte sin viden om børns udvikling på Folkeuniversitetet. Han har hjemtaget bevillinger for mere end 8 mill. kr. og har publiceret over 40 peer-reviewede artikler og bogkapitler. Ved Psykologisk Institut bestrider han desuden posten som ph.d.-programformand.
Peter - Krøjgaard
Joomla SEF URLs by Artio