Kursus - 13/06-2024 i København

Undgå et højt sygefravær (København)

Sygefravær belaster ALTID en organisation. Både den enkelte medarbejder, kollegaerne samt arbejdspladsens drift. Ikke mindst arbejdspladsens ”kunder”. Om det er kunder, borgere, beboere eller gæster. Alle påvirkes.

Sygefravær kan stort set altid nedsættes eller forkortes med ret enkle tiltag. Nogle tiltag har en umiddelbar effekt og andre tager tid af få på plads.

Kom til en spændende dag og få lægens bud på, hvad I kan gøre for at nedbringe fraværet og øge arbejdsglæden. Vibeke Manniche har beskæftiget sig med sygefravær i mange år – og kender de daglige udfordringer til bunds.

Højt sygefravær belaster ikke kun driften men også i stor grad dem der er tilbage på arbejdspladsen og skal løbe hurtigere. Hvis medarbejdere er sygemeldte med stress, bliver kollegaerne ofte stressede. Det samme gælder for pjæk.

Højt sygefravær i en organisation er ofte et symptom på, at organisationen ikke er i en god balance. En klar plan med klare mål er en del af løsningen. En plan som ledelsen skal støtte op om og medarbejderen involveres i fra start.

Mange sygemeldinger kan helt undgås ved hjælp af en række simple justeringer i hverdagen.

Når man taler om sygefravær, er det vigtigt at sætte det op mod, hvad vi egentlig fejler. Hvad er det, som de fleste af os slås med af skavanker og som tiltager med alderen? Og hvordan tilpasser vi vores arbejdsliv hertil bedst muligt?

På kurset kommer læge Vibeke Manniche med meget konkrete anbefalinger om, hvordan sygefravær minimeres og forkortes. Til gavn for alle. Og hvordan arbejdspladsen rummer personalet, når og hvis der tilkommer skavanker.

På kurset kommer Vibeke Manniche også ind på, hvordan samarbejdet med jobcentret kan styrkes, fagforeningernes rolle samt hvordan mulighedserklæringer fra egen læge kan være brugbare, når sygemeldte skal hurtigt tilbage.

Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med sygefravær og kommer med såvel chefens som lægens bud på, hvordan arbejdspladsen tilpasses, så unødvendige sygemeldinger kan undgås og sygemeldinger forkortes. Til gavn for den enkelte medarbejder, kollegaerne og arbejdspladsen. En win-win for alle.

Undervisningen bygger på fakta, cases og praktiske anvisninger.

Deltagere:

Kurset henvender sig både til ledere og HR-medarbejdere, som har brug for værktøjer til at arbejde med fravær. Såvel i den offentlige som private sektor.

 

4495,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • Sygefravær – og årsager hertil
  •  Værdien af sygefraværsstatistikker
  • Befolkningens sygdomme og skavanker
  • De lægelige skånehensyn ved. f.eks. stress, depression og rygsmerter
  • Hvordan rummelighed minimerer sygefravær
  • Håndtering af sygefravær ved fyring og opsigelser
  • Brug af mulighedserklæringer og samarbejde med lægerne
  •  Samarbejde med fagforeningerne
  • Minimering af pjæk
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Læge, forfatter, forsker og ph.d. i socialmedicin

4495,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio